Ochrana osobních údajů


1. Společnost Billiard Teska, s.r.o., se sídlem Spojovací 159, Praha – východ, 250 72 Předboj, IČ 28439325, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141587 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • emailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • text zprávy.

2. Emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Billiard Teska, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Billiard Teska, s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na billiardteska@iol.cz

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Společnými správci.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jaké informace web shromažďuje?

Cookies

Na stránce se využívají Cookies, což jsou malé soubory, které si ukládá váš prohlížeč. Většinou slouží k uložení individuálního nastavení. Více o cookies zde.

 

Technika

Hostingová společnost, kde jsou uložené soubory, databáze a emaily. Společnost musí splňovat nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation.

  • WEDOS Internet, a.s. – poskytovatel webhostingu